گواهینامه SSL

 • OV Wildcard SSL

  50,000,000/yr
  2,000,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
  • گواهینامه تجاری مخصوص سازمان ها
   به صورت Wildcard
 • OV Single Domain SSL

  20,000,000/yr
  2,000,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید
  • گواهینامه تجاری
   به صورت تک دامنه
 • DV Single Domain SSL

  4,000,000/yr
  500,000 هزینه تنظیم
  سفارش دهید