میزبانی وب Linux - ایران، تهران

 • IOL1

  • 100 مگابایت میزان فضا
  • 1 گیگابایت میزان پهنای باند ماهانه
  • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • IOL2

  • 250 مگابایت میزان فضا
  • 2.5 گیگابایت میزان پهنای باند ماهانه
  • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • IOL3

  • 500 مگابایت میزان فضا
  • 5 گیگابایت میزان پهنای باند ماهانه
  • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • IOL4

  • 1000 مگابایت میزان فضا
  • 10 گیگابایت میزان پهنای باند ماهانه
  • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • IOL5

  • 2000 مگابایت میزان فضا
  • 20 گیگابایت میزان پهنای باند ماهانه
  • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • IOL6

  13,000,000/yr
  سفارش دهید
  • 5000 مگابایت میزان فضا
  • 50 گیگابایت میزان پهنای باند ماهانه
  • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی
 • IOL7

  30,000,000/yr
  سفارش دهید
  • 10000 مگابایت میزان فضا
  • 100 گیگابایت میزان پهنای باند ماهانه
  • 1 تعداد دامنه قابل میزبانی